Sunday, January 31, 2016

தொல்காப்பிய "நறுக்" ... பகுதி 2 (முத்தை)


முத்தை
==========

தொல்காப்பிய 'நறுக்' … - பகுதி 1-இல் தொல்காப்பியர் பயன்படுத்திய "இம்பர்," "மிசை" என்ற சொற்களின் வரவு பற்றிப் பார்த்தோம். 

இந்தப் பகுதியில் (தொல்காப்பிய 'நறுக்' … - பகுதி 2) ...  முத்தை என்ற சொல்லைப்பற்றிச் சொல்ல விரும்புகிறேன். என் ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொண்டவை: தொல்காப்பியம், சங்கப்பாடல்கள், சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை.

முத்தை எனும் சொல் காணும் இடங்கள்:  

தொல்காப்பியம், எழுத்ததிகாரம் 165, பதிற்றுப்பத்து 85, சிலப்பதிகாரம் ஆய்ச்சியர் குரவை, மணிமேகலை 18: 144; 19: 13

முத்தை என்பதை உ.வே.சா தொடங்கிப் பலரும் முந்தை என்பதன் வலித்தல் விகாரம் என்கிறார்கள். அது எனக்குச் சரிப்பட்டு வரவில்லை. தொல்காப்பியத்தில் முத்தை என்பதும் முந்தை என்பதும் தனித்தனியாக ஆளப்பட்டிருக்கின்றன. 

என்ன ஆனாலும் இந்தச் சொல் முத்து+ஐ என்ற பிரிவுக்குள் அடங்காது. 

உங்கள் கருத்து என்ன என்று தெரிந்துகொள்ள ஆவல். 

++++++++++

சரி, நம்ம கதைக்கு வருவோம். உங்கள் சிறுவர்களுக்குத் தமிழ் சொல்லிக்கொடுக்கிறீர்கள். 

நீங்கள்: தம்பீ, இப்ப மணி என்ன? 

பிள்ளை: ரெண்டு கால்

நீங்கள்: அப்படிச் சொல்லக்கூடாது.

பிள்ளை: ஏன்?

நீங்கள்: ரெண்டேகால்-னு சொல்லணும்.

பிள்ளை: ஏன்?

நீங்கள்: அப்படித்தான் சொல்லணும்.

பிள்ளை: போங்கம்மா/போங்கப்பா தமிழ் ரொம்ப difficult.

உங்கள் மூளைக்குள் ஒரு நெருடல். ஆமா, அது ஏன் இரண்டு என்பதுக்கும் கால் என்பதுக்கும் இடையில் ஒரு  வரணும்?

கவலற்க! நம்ம தொல்காப்பியர் அப்படித்தான் சொல்லிவச்சிருக்காரு! ;-)

++++++++++

இணையத்தில் அளவை அடுக்குப் பொருள்களின் படங்கள் கிடைக்கும் ( measuring spoons and cups )

அவற்றில் ஏதாவது ஓர் அளவையை (X என்று குறித்து) எடுத்துக்கொள்ளுவோம். அதுக்குத் தொட்டடுத்து உள்ளடங்கி, கீழாக, சிறிதாக ஓர் அளவை இருக்கு பாருங்கள், அதுதான் நாம் எடுத்துக்கொண்ட அளவைக்கு (X-க்கு) 'முத்தை.' இதை X-n என்று குறிப்போம். இதுவே தொல்காப்பிய எழுத்ததிகார நூற்பா 165-இல் உள்ள 'முத்தை' என்ற சொல் குறிப்பது. 

கணித இயலில், factorial குறியீட்டில், காணும் "descending natural number(s)" என்ற கருத்து நினைவுக்கு வருகிறது. காட்டாக, 5! = 5 x 4 x 3 x 2 x 1 அல்லவா? 

இந்த 'முத்தை'யின் சிறப்பு என்னவென்றால் … இது வேறு எந்த ஒன்றினுக்கு உள்ளடங்கியிருக்கிறதோ அதற்கு அடிப்படை! இது (முத்தை) இல்லாமல் அந்த வேறொன்று உருவாகியிருக்க முடியாது. 2 இல்லாமல் 3 இல்லை; 4 இல்லாமல் 5 இல்லை, அல்லவா. 

இந்த மாதிரி இடங்களில் முதல் எண்ணுக்கும் தொடர்ந்துவரும் எண்ணுக்கும் இடையில் என்ற சாரியை வரும் என்பது தொல்காப்பியர் சொன்னது.

எடுத்துக்காட்டு: இரண்டேகால் (அளவு, எண், காலம்), முக்காலேமூணுவீசம் (நிறை)

++++++++++

'முத்தி'ப்போச்சு என்ற பேச்சுவழக்குக்கும் 'முத்தி' என்ற பழைய சொல்லுக்கும் தொடர்பு இருக்குமோ???தொல்காப்பிய "நறுக்" ... பகுதி 1 (இம்பர், மிசை)

இம்பர், மிசை

====================================

முன்னுரை
--------------

தொல்காப்பியத்தில் எல்லா நூற்பாக்களுமே நறுக்கெனத் துல்லியமாக இருக்கும். இலக்கணமே அப்படித்தானே அமையும்! அதன் காரணம் அவை 'கலைச்சொற்கள்' (technical terms) மிகுந்தவையே. அந்தச் சொற்களில் சிலவற்றைப்பற்றிய என் கருத்தைப் பகிர்ந்துகொள்வதே இந்தத் தொடரின் நோக்கம்

ஒன்றைப்பற்றித் தெரியாதவர்களுக்கு அந்த ஒன்றைப் பற்றி எப்படி விளக்கலாம்

இப்போது பலவழிகள் இருக்கு. படம் வரைந்து காட்டலாம்எழுதிக்காட்டலாம்நடித்துக்காட்டலாம்இணையத்துக்கு அனுப்பலாம்


1993-இல் அமெரிக்காவில் தொழில்துறையினருக்காக எழுதும் முறை பற்றித் தெரிந்துகொள்ள  விரும்பி ஒரு பல்கலைக்கழக வகுப்பில் சேர்ந்தேன். ஆங்கிலத்தில் சொன்னால் 'Technical writing in software, hardware, chemical, medical engineering.' முதல் நாளே பயிற்சிக் கட்டுரை -- படம் வரையாமல் வெறும் ஆங்கிலச் சொற்களின் வழியே, ஒரு புட்டியின் தக்கை அடைப்பானைத் திருகியெடுக்கும் கருவியை (cork screw) அதை முன்பின் தெரியாதவர்களுக்கு விளக்கி எழுத வேண்டும். சொல் வரையறையும் கொடுத்துவிட்டார்கள். எல்லாருமே திணறிப்போனோம்; எத்தனை வகைத் திருகுகருவிகள், எத்தனை வகை அமைப்பு … எல்லாவற்றையும் தெரிந்தும் புரிந்தும் கொண்டாலன்றி விளக்க முடியுமா? Technical writing என்பதன் நுணுக்கம் புரியத்தொடங்கியது. 


மேற்சொன்ன நிகழ்வைப்போலவே தொல்காப்பியருக்கும் இருந்திருக்கும், இல்லையா? ஒரு மொழியை விளக்கவேண்டிய நிலையில் அவரும் பல நுணுக்கச் சொற்களைக் கையாண்டதில் வியப்பில்லை

நிற்க

++++++++++

இங்கே நாம் முதலில் பார்க்கப்போகும் சொற்கள் இரண்டுஇம்பர்மிசை 

தொல்காப்பியர் இந்தச் சொற்களை முறையே ஓர் எழுத்துக்கு 'இடப்பக்கம்' 'வலப்பக்கம்' என்று பயன்படுத்துகிறார்அதாவது, "இம்பர்" == ஓர் எழுத்துக்கு இடப்பக்கம்; "மிசை" == ஓர் எழுத்துக்கு வலப்பக்கம்.

(நூற்பாக்கள் தேவையானால் பிறகு எடுத்துத் தருகிறேன்.) 


இம்பர்மிசை என்ற குறியீடுகள் இடம் (position) பற்றியனகாலம் (time) பற்றியில்லை


ஆக,

1. இம்பர் என்றால் ஓர் எழுத்துக்கு இடப்பக்கம்மிசை என்றால் ஓர் எழுத்துக்கு வலப்பக்கம்நேர்நின்று பார்க்கும் பார்வையாளருக்கு இவை முறையே வலமும் இடமுமாகத் தெரியும்

2. நான் ஆய்ந்த அளவில் … ஓர் எழுத்துக்கு இம்பர் வரும் எழுத்து அங்கே ஏற்கனவே இருக்கும் எழுத்தைவிட ஒலிக்கும் அளவில் குறைந்ததாக இருக்கிறதுஅதே போஓர் எழுத்துக்கு மிசையில் ஒட்டியும் நிலைத்தும் நிற்கும் எழுத்தும் அங்கே ஏற்கனவே இருக்கும் எழுத்தைவிட ஒலிக்கும் அளவில் குறைந்ததாக இருக்கிறதுஒரே ஒரு நூற்பா இந்த எண்ணத்தைச் சாடுகிறதுஅதையும் துழாவிக்கொண்டிருக்கிறேன்

3. இலக்கியப் புழக்கத்தையும் இலக்கணக் குறியீட்டையும் பொருத்திப் பார்க்கும்போது … இம்பர் என்பது ஓர் எழுத்துக்கு இடப்பக்கம் என்பதோடு அதன் கீழ்ப்பக்கத்தையும் உள்ளடக்கி இக்காலத்துக் 'கீழ்க்குறி (subscript)'  என்பதையும் மிசை என்பது ஓர் எழுத்துக்கு வலப்பக்கம் என்பதோடு அதன் மேற்பக்கத்தையும் உள்ளடக்கி 'மேற்குறி (superscript)' என்ற பொருளையும் உணர்த்துமோ என்றோர் ஐயம்இது ஐயம் மட்டுமே


இருகைகள் மட்டுமே கொண்டு காட்சி தரும் இறைவன்-இறைவியரின் சிலைகளின் கைக்குறியீடுகள் காண்கவலதுகை மேல் நோக்கியும் இடதுகை கீழ்க்காட்டியும் இருக்கும்இதுக்கும் இலக்கணத்துக்கும் தொடர்பு உண்டா இல்லையா தெரியாது

++++++++++++++++++++ 

இதில் எல்லாம் என்ன பெரீஇய புதுமை என்று சிலர் எள்ளலாம்அது பற்றி எனக்குக் கவலையில்லை.

சொற்களை உருவாக்கும்போது எழுத்துக்கள் தொடர்ந்து வரும்இல்லையாஅவற்றை எழுதும் முறையைத் தெரியாத ஒருவருக்கு எப்படிச் சொல்லித்தருவது

இருப்பதை வைத்துக்கொண்டு இல்லாததைத் தெரிவிக்கும் முறை இதுதலைகை போன்ற உறுப்புகளை மட்டும் திசை காட்டும் கருவிகளாக வைத்துக்கொண்டுஇடம்வலம்மேல்கீழ்முன்பின் … போன்ற கருத்தை உருவாக்கி எழுத்து அறிவிக்கும் முறை இது

அது மட்டுமில்லைஎனக்குள் ஓர் எண்ணம் உறுத்திக்கொண்டேயிருக்கிறது

தொல்காப்பியரின் 'இம்பர்மிசைபோன்ற இலக்கணக் குறியீடுகளுக்கும் பண்டைத்தமிழ் எழுத்து வடிவங்களுக்கும் (பிராமி?) தொடர்பு இருக்கிறதா என்று ஆராயலாம்அங்கே தனித்து நிற்கும் ஓர் எழுத்தும்அதோடு சேரும் இன்னோர் எழுத்தும் … இடத்தைப்பொருத்த அளவில் (positions) எப்படி மாறுகின்றன என்று பார்க்கலாம்வினோத் ராஜனின் virtualvinodh.com என்ற தளத்தில் உள்ள எழுத்து மாற்றுக் கருவியைப் பயன்படுத்தி என் ஐயத்தைத் தீர்த்துக்கொள்ள முயல்கிறேன்

++++++++++++++++++++